Yoga - Adem - Meditatie - Ontspanning - Klank

Opleiding/Bijscholing "Onbeperkt Ontspannen" met inzicht in non-dualiteit 

 

Deze opleiding is oorspronkelijk opgezet voor iedereen die jongeren (en ook volwassenen) wil helpen weer bij zich zelf te komen en te blijven, ook voor en tijdens stresssituaties.

Naast de algemene informatie over de opleiding is er cursusinformatie die een breder perspectief schetst. (De cursusinformatie betreft; de doelstelling, de onderwerpen, algemene informatie, achtergrondinformatie docent, organisatorisch kader en doelgroep deelnemers).

 

Algemene informatie opleiding

Opleiding najaar 2019; 

nader te bepalen

                    

(De opleiding wordt ieder voorjaar en najaar aangeboden, voorjaar 2019 Roelofarendsveen of Alphen aan den Rijn; afhankelijk van aantal aanmeldingen)

Kosten 165,- euro. De opleiding zal worden verzorgd door Marco Flipse. 

Het studieboek "Onbeperkt ontspannen voor jongeren" van Pia de Blok dient zelf aangeschaft te worden.

Opgave/inlichtingen middels het formulier onderaan deze webpagina.

Betalingen: Rekening nummer volgt bij inschrijving.


De Opleiding is als bijscholing erkend door de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN)voor 8 bijscholingspunten.

 

Doel van de opleiding

De mensen die deze cursus hebben gevolgd, kunnen ook de onbeperkt-ontspanningsoefeningen met inzicht in non-dualiteit doorgeven aan jongeren (leeftijd 10-21 jaar), maar ook aan volwassenen, bijvoorbeeld klassikaal op scholen, in de yogapraktijk, bij het coachen van mensen, in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bedrijven, enzovoorts. Allen hebben de ontspanning door de oefeningen en het inzicht in geen-gescheidenheid van de cursus zelf leren kennen. Deze zelfervaring wordt als vaardigheid en inzicht meegenomen bij het geven van de lessen. Zelf ontspannen-zijn werkt besmettelijk en neemt anderen mee terug naar de essentie van zich zelf. Degenen die de cursus hebben gevolgd, blijven zelfstandig hun werk doen, maar iedereen kan zich aansluiten bij de Federatie onbeperkt ontspannen.

 

Cursusinformatie

Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van het boek van Pia de Blok:

Onbeperkt ontspannen voor jongeren ( Uitgeverij de Toorts, Haarlem ISBN 978 90 6020 836 6)

Dit boek is aan te schaffen via uitgeverij de Toorts, de lokale boekhandel of bol.com en kost € 24,-.

 

Doorklik Uitgeverij de Toorts                                               Doorklik Bol.com

 

Doelstelling


Het doel is jongeren de mogelijkheid te geven om tot een grotere ontspanning en inzicht in zichzelf te komen, vooral via lessen op scholen. Het verkrijgen van kennis van de eigen mogelijkheden van ontspanning bij spanning hoort bij de opvoeding en het onderwijs.

Deze cursus of bijscholing voor yogadocenten is voor leerkrachten, ouders, jongerenbegeleiders, en voor iedereen die jongeren een helpende hand wil bieden om hen bij al hun hedendaagse problemen te wijzen op ook nog een andere manier van ontspanning te vinden dan die ze via uiterlijke verschijnselen als media, mode en markt tot zich nemen. 'De oorspronkelijke, echte ontspanning is niet buiten je, maar in je te vinden'.

De mogelijkheid staat open deze cursus in workshopvorm ook zelf op scholen of bij andere instellingen aan volwassen groepen te geven. Het speciale aan deze vorm is dat de deelnemers/leerlingen hierbij gewoon blijven zitten op hun stoel achter hun bureau.

 

De onderwerpen

Inzicht in de non-dualiteit
1 Inleiding
2 Wat is non-dualiteit?
3 Zelf ontspannen zijn
4 Relevantie van ontspanning en inzicht voor jongeren
5 Wat is innerlijke rust?
6 Effecten: ervaringsverslagen

 

Oefeningen en meditaties met inzicht

In de praktijk

1 Voorbeeldlessen in boek: Voor de Citotoets, eindexamens middelbare/hogeschool
2 Voor jongvolwassenen
3 Voor jongerenbegeleiders
4 Tips en oefeningen voor de leerkracht
5 Non-dualiteit in het dagelijkse leven

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze huiswerk maken: oefeningen eigen maken en uitproberen met anderen en een reflectieverslag schrijven.

 

Algemene informatie

Sinds 2005 worden er lessen en workshops gegeven op diverse scholen maar ook voor jongerenwerkers en voor andere belangstellenden. Zij bestaan uit praktische lessen, samengesteld uit korte geïntegreerde Westerse en Oosterse ontspanningstechnieken. Speciaal ontwikkeld voor jongeren, 'Pitstops: direct tot jezelf komen en blijven'. Uitgangspunt is, naast het zelf beleven van ontspanning, ook het inzicht daarin. De deelnemers leren via de speciale technieken om te ontspannen en van niets of niemand daarin afhankelijk te zijn, je ontspant in je zelf. Dit is dan toe te passen tijdens stresssituaties. Het natuurlijke vervolg is dat er sinds 2006 een opleiding (erkende bijscholing) ontstaan is die door sommige deelnemers ook als persoonlijk verdiepende cursus wordt gevolgd.

 

Docent 

Marco Flipse (1971) is sinds 2009 gediplomeerd en gecertificeerd yogadocent en heeft een praktijk waarin yoga–adem–meditatie en ontspanning centraal staat. Na de studie en vele bijscholingen heeft het ontspanningsaspect vanuit een non-dualistische visie hem het meest aangesproken. Na het volgen van de opleiding van Pia de Blok in 2011 is hij geïnspireerd les gaan geven aan jongeren ,volwassenen en ouderen vanuit de methode 'Onbeperkt ontspannen met inzicht in non-dualiteit'. Zo zijn er door Marco lessen verzorgd op een basisschool, voortgezet onderwijs, lerarenteams, Volksuniversiteiten en zijn er wekelijkse groepslessen in de eigen praktijk. Tevens is Marco adviserend bestuurslid van Stichting JOI en deelnemer aan de ‘Federatie Onbeperkt ontspannen’ alsook coördinator van de werkgroep ‘yoga & non-dualiteit’.

 

Organisatorisch kader

De opleiding wordt door Marco Flipse op eigen naam (handelsnaam bm-welzijn) vorm gegeven. Pia de Blok heeft in samenspraak met Douwe Tiemersma deze opleiding / bijscholing in het verleden opgezet vanuit het project / themagroep Jongeren als bijscholing, die integraal onderdeel uitmaakte van het Advaitacentrum in Gouda.

De Stichting JOI is als ideële en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk (non-profit organisatie) ontstaan om ontspanning en inzicht bij jongeren te bevorderen. Deelnemers die de opleiding hebben gevolgd hebben de mogelijkheid zich te verenigen in de Federatie onbeperkt ontspannen. De Federatie heeft als doelstelling; verspreiding van ontspanningslessen op scholen, met daarbij het inzicht in de eenheid met elkaar.

Doorklik website onbeperkt-ontspannen / Stichting JOI met uitgebreide informatie en beeldmateriaal.

 

Doelgroep deelnemers

Leerkrachten op basisscholen, middelbare, hogere en op speciaal onderwijs. Zorginstellingen verstandelijk gehandicapten, psychologen, theater regisseur, filmscriptschrijver, docent theaterschool en conservatorium, docenten gezondheidskunde, reikimasters, yogadocenten, kunstenaars, docente opbouwprojecten jongeren, gepensioneerden, coaches, oprichtster Stiltecentrum, maatschappelijk werkers, leerkracht humanistisch onderwijs, docente antroposofie, ergotherapeuten, kinderpsychologe, verpleegkundige, begeleidster tantra, meditatieleraar, directeurs/eigen bedrijven, decaan Hogeschool, ontwerpster, journaliste, huisvrouwen/oma's, docenten filmacademie, leerkrachten school voor autistische leerlingen, etc.

E-mailen
Bellen
Map
Info